Heel Oude IJsselstreek beweegt!

Lokaal Sportakkoord Gemeente Oude IJsselstreek

Bewegen, sporten en een gezonde leefstijl is belangrijk, voor iedereen. 

Het zorgt ervoor dat we ontspannen, uitdagingen aangaan, leren, lichamelijk en mentaal fit blijven en elkaar blijven ontmoeten.

Aanjaagbudget

Voor de uitvoering van alle ideeën die bijdragen aan het behalen van de ambities in het Lokaal Sportakkoord, stelt de Gemeente Oude IJsselstreek het rijksbudget van € 20.000 per jaar voor 3 jaar lang beschikbaar.
Besteed aanjaagbudget
0%

de missie

Alle inwoners van de Gemeente Oude IJsselstreek kunnen bewegen en sporten

Bewegen, sporten en een gezonde leefstijl is belangrijk, voor iedereen. Het zorgt ervoor dat we ontspannen, uitdagingen aangaan, leren, lichamelijk en mentaal fit blijven en elkaar blijven ontmoeten.

Om dit voor nu en in de toekomst voor iedereen mogelijk te maken, is er een voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een Nationaal Sportakkoord opgesteld. Want alleen samen kunnen we een inclusieve en beweegvriendelijke omgeving creëren.

Vanuit het verzoek tot lokale en regionale sportakkoorden is er een gezamenlijk geschreven Lokaal Sportakkoord voor de Oude IJsselstreek. Een akkoord waarmee we het belang onderkennen van sport, bewegen en gezondheid, het belang van samenwerken en krachten bundelen!

De afgelopen maanden hebben verschillende (sport)aanbieders, werkgevers en professionals uit het onderwijs en de zorg meegedacht aan de inhoud van dit akkoord en de ambities die we willen behalen, om zo iedereen te kunnen laten (blijven) bewegen. Met de lancering van dit Sportakkoord committeren we ons aan het waarmaken van deze ambities.

De Ambities

Het centrale doel is verder uitgewerkt in resultaten die we met z’n allen willen behalen. Deze zijn verdeeld over vijf ambities.

Vijf ambities die alle inwoners bereiken en het sportlandschap versterken. De ambities zijn:

1

Jeugd tm 12 jaar vaker en beter laten bewegen

Opgroeien met sporten en bewegen als onderdeel van de dag. Niet alleen om overgewicht tegen te gaan, maar ook om kinderen te laten samenwerken in een groep en om te leren doelen te stellen voor zichzelf en voor elkaar.

2

Jeugd vanaf 12 jaar in beweging (houden)

Het is belangrijk om deze doelgroep onderdeel te laten zijn en blijven van initiatieven die zij wél willen blijven doen. In gesprek gaan met de jongeren, achterhalen wat er speelt bij hen. Vragen en samen bepalen welke vormen van ontspannen, ontmoeten en bewegen zij willen.

3

Ouderen vitaal en gezonder in beweging

Sporten en bewegen is een onderdeel van vitaal en gezond oud worden. Kleine gedragspatronen maken al een groot verschil. Een dagelijkse wandeling of fietstocht is een uitstekende manier om in conditie te blijven.

4

Vitaal aan het werk

Een druk leven met veel verplichtingen. Allerlei oorzaken die de mentale en fysieke gezondheid verstoren. ‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ zet zich in voor vitaliteit en een goede balans tussen inspanning en ontspanning voor werknemers.

5

Toekomstbestendig sportlandschap met sterke verenigingen

In plaats van ieder voor zich, is het tijd om de krachten te bundelen. Om ideeën uit te wisselen of projecten en programma’s te ontwikkelen en aan elkaar te koppelen. Of bijvoorbeeld om samen te kijken naar de inzet van professionals. ‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ wil verenigingen sterker en meer toekomstbestendig maken.

De strategie

De uitdagingen en ambities die we in dit Sportakkoord hebben vastgelegd zijn niet nieuw. De aanpak wel! Iedereen mag ideeën in dienen. Wat kunnen we doen, om sporten, bewegen en een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk te maken?

Financiën

Voor de uitvoering van alle ideeën die bijdragen aan het behalen van de ambities in Sportakkoord, stelt de Gemeente Oude IJsselstreek het rijksbudget van € 20.000 per jaar voor 3 jaar lang beschikbaar.

Stuurgroep

Op een vast moment per maand bespreken leden van Stuurgroep Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek alle ingediende ideeën. Goedgekeurde initiatieven kennen zij een aanjaagbudget toe.